КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ С ДЕЦА

Когато нямат достъпен „език“ за това, което е в основата на тяхното страдание децата и юношите го „казват“ чрез актове и постъпки, които говорят вместо тях.

Това може да са, както проблеми с храненето и чести боледувания, така и  агресивни прояви и проблеми в училище, поведенчески проблеми и др. Детето не може само да потърси помощ.

Отговорност на родителя е да вземе решение за консултация със специалист.

Такава консултация най-често е след препоръка от учител, съвет от приятел или когато е опитвано всичко друго ……

Кои са най-често срещаните поводи за консултация:

 • Чести прояви на агресивно поведение;
 • Трудности с концентрацията и хиперактивност;
 • Неразбирателства между децата в семейството, съперничество между тях;
 • Детето има трудности със запаметяването и усвояването на материала в училище;
 • Детето има конфликти със съучениците си;
 • Ако забелязваме проблеми в общуването с околните;
 • Детето трудно се адаптира към промени в живота на семейството – смяна на местоживеене, развод, смяна на училище;
 • При загуба на близък на детето, смърт в семейството;
 • Прояви на нежелано поведение, като кражба и лъжа;
 • Психосоматична симптоматика- заекване, тикове, нарушения на съня, апетита, храненето, нощно напикаване и други телесни прояви, за които не е установенена, като причина физическо нарушение;
 • Страхови преживявания и тревожност;
 • Пристрастяване към компютърни игри;
 • Различни затруднения, които възникват при израстването на децата.

Какво трябва да знаят родителите преди първа консултация:

 • Важно е детето да знае за целта на посещението при психотерапевт- какво се случва в кабинета и защо се налага. Правилната нагласа и съответната информация мотивират детето да работи за себе си и да бъде отговорно към процеса. Ако Ви е трудно да намерите подходящи думи, поговорете с мен предварително за това, за да обсъдим заедно какво и как да съобщите на детето.
 • Обяснете на детето, че нещата, които сподели с психолога остават между нас;
 • Никой от приятелите, съседи или съученици няма да разбере за посещенията му при психолог, освен ако то само не пожелае да им каже;
 • Ако родителите по някаква причина вземат решение да прекратят терапията или да прекъснат за определен период е хубаво да предупредят психотерапевта 1-2 сесии предварително, за да има време да завърши терапията доколкото е възможно.

Терапевта няма да оценява родителското ви поведение, нито какви родители сте.

 

Цветелина Ненова – психолог и психотерапевт