КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

happy teenage friendsКакво е да си тийнейджър? Как юношата идентифицира и заявява себе си? Какви са „капаните“ на този период от живота и за какво да внимаваме.  Можем ли да помогнем на тийнейджърите да разберат себе си и да преминат успешно към следващия етап в своя живот.

Юношеството е този период от живота, в който границата между норма и патология е много тънка и винаги относителна. Период, който се характеризира с големи изменения и промени, както във физически аспект, така и в социален и морален.

Две противоположни и в същото време допълващи се действия са типични за този период – това са юношеското предизвикване, със стремежа да надскочат себе си , да рискуват, да провокират, с което те се гордеят, понеже са го сторили сами и им е за първи път и от друга страна  носталгията (скръбта)  по детството. Понякога едно от тези явления може да достигне крайни размери, изразени, като престъпно поведение или депресия. В тези случаи консултацията със специалист е наложителна.

Това е времето, в което младият човек търси ориентири, изгражда своята идентичност, опознава емоциите си и своя образ за себе си и за другите. Няма да забравя случая на младо момче, в началото на пубертета, което заявява „ Аз съм гей, но не искам да бъда такъв, Моля помогнете ми“. Това е добър ученик – отличник, спортист, харесван от учители и съученици. В процеса на терапия стана ясно че момчето погрешно идентифицира своята емоционалност, която е нова за него, не я познава и го плаши, като хомосексуалност. Това е един от примерите колко е важно своевременно да се потърси консултация със специалист, за да може юношата безпроблемно да премине през този период, наситен с бушуващи хормони, променливи настроения,  изненадващи поведенчески реакции и промяна в интересите и характера.

Измененията, които имат физически израз през Пубертета са различни при момчетата и момичетата и се преживяват различно от всеки. Така едно момче ще се гордее, че вече се бръсне, докато друго ще го прикрива, някой девойки ще чакат с нетърпение своята менструация, а други ще „потъват от срам“ и няма да споделят с никой. Това, как ще бъдат преживени физическите изменения зависи от начина, по който пубертета е бил обяснен от Родителите, а това от своя страна зависи от връзката Родител- Дете.

Кои да най-честите поводи тийнейджъри и родители ме търсят за консултация:

 • Хранителни разстройства
 • Поведенчески проблеми
 • Социална изолация
 • Депресивни състояния
 • Бягства от дома
 • Бягства от училище
 • Трудности в общуването
 • Липса на приятели
 • Проблеми в комуникацията Родител- Тийнейджър
 • Проблеми в училище
 • Несподелена любов
 • Ниска самооценка

Ако самия Вие сте тийнейджър, чувствате се объркан, самотен, неразбран и изпитвате нужда да поговорите със специалист, не се колебайте да се свържете с мен.

Ако пък сте родител и имате притеснения, свързани с промененото поведение на Вашия юноша – насреща съм да поговорим.

Цветелина Ненова – психолог и психотерапевт